Kuidas reiting töötab?

Kuidas reiting töötab

Lennufirma üldine hinnang (indeks) koosneb lennufirma üksikutest näitajatest (indikaatoritest). Hindamisindikaatorid puudutavad enamikke küsimusi, mis pakuvad reisijale huvi lennufirma valikul. Kuna indikaatorite kogum on dünaamiline, siis peab see vastama kohaliku nõudluse kriteeriumitele.

Iga lennufirma lõplik skoor arvutatakse erilise valemi alusel. Reitingu arvutamise mehhanism arvestab häälte koguarvu ja hinnangute tasemeid.

Reitingu koostamise valem: Rating= (V/(V+M)) х R + (M/(V+M)) х C

R reitingu lõplik näitaja (indeks)
V
häälte arv lennufirma kriteeriumi järgi
M
häälte määr
R
kõikide häälte aritmeetiline keskmine kriteeriumite järgi lennufirma eest
С
kõikide lennufirmade reitingu keskmine väärtus