Viisaandmed

Viisa andmete lisamine tasutud broneeringusse:

  1. Suunduge lehele "Minu pilet" – "Lennupiletid" – "Broneering nr" – "Tellimuse muutmine" – "Lisada viisaandmeid".
  2. Sisestage iga reisija viisaandmed vastavatele väljadele. Kui soovite oma päringule lisada täiendavat infot, kirjutage see kommentaariväljale.
  3. Vajutage "Saata päring".
Märgitud andmed kantakse lennufirma süsteemi. Info eduka töötlemise kohta saadetakse Teie e-posti aadressile.

Tickets.ee pakkumise lepingu reeglite kohaselt loetakse kõik tegevused, mis on tehtud lehel „MINU PILET“, ostja enda poolt tehtuks. Vastutus andmete korrektsuse eest kuulub täielikult isikule, kes algatas pileti andmete muutmist.